พญาครุฑ.com

เราเป็นผู้ที่มีความศรัทธา ในองค์พ่อพญาครุฑ และมีความเชื่อว่า ท่านสามารถช่วยให้ผู้คนที่นับถือท่านด้วยใจจริง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและประสบความสำเร็จในชีวิต  รอดพ้นจากอันตราย และสิ่งไม่ได้ทั้งหลายทั้งปวงได้ด้วยบารมีของท่าน  ในเว็บแห่งนี้จึงเป็นแหล่งรวบเรื่องเรื่องราวและประวัติของพญาครุฑ บทสวดคาถาบูชาพญาครุฑ และวัตถุมงคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์พญาครุฑ เพื่อให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาได้นำไปสักการะบูชาเพื่อเป็นศิริมงคลแห่งชีวิต ต่อไป