เทียนพระอุปคุต

เทียนพระอุปคุต

07 ก.พ. 2564   ผู้เข้าชม 624

พระเถระเจ้าผู้มีฤทธิ์อภิญาณสูงดลบรรดาลเงินทอง โชคลาถ วาสนา ขจัดอุปสรรคด้านการเงินไม่คล่องตัว ให้ทะลุดวงโชคลาภ การเงินการงาน โดยการบรรจุมนต์เศรษฐีทั้ง5 ลงไปด้วย เด่นเรื่องการเงินการงาน เลื่อนขั้นติดยศ ไร้คู่แข่งวาสนารุ่งเรือง การเสี่ยงโชค การค้าขายธุรกิจก้าวหน้า

เทียนพระอุปคุต
เสริมโชคลาภการงานการเงินด้วยการอ้างเอาอำนาจแห่งพระอุปคุตผู้ที่ได้รับการเอตทัคคะจากพระพุทธเจ้า
ว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มากที่สุดสามารถดลบันดาลทุกสิ่งตามที่มุ่งปราถนาให้เป็นจริง ยิ่งหากผู้บูชาหมั่นทำบุญใส่บาตรและสวดมนต์เป็นประจำตัวยันต์อักระทางพม่าล้านนาขออ้างนำอำนาจของพระอุปคุตช่วยดลบันดาลให้มีโชคมีลาภ มีเงินทองทำมาค้าขายดีมี การงานที่มั่นคงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เทียนพระอุปคุตเป็นเทียนที่เห็นผลชัดเจน และรวดเร็วที่สุดค่ะ

คาถาขอโชคลาภความสำเร็จ พระอุปคุต

การสวดมนต์เพื่อขอพรพระอุปคุตนั้น ให้นำพระอุปคุตมาตั้งไว้เพื่อบูชา หรือสำหรับผู้ที่ไม่มีพระอุปคุต ให้ตั้งจิตถึงท่านแล้วสวดมนต์ตามบทได้เลย โดยสวดตามลำดับดังนี้

1. ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภัควะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

2. สวดคาถาบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โสอิทา นิมะหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฏฐิโต
อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะมะหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ


บทความที่เกี่ยวข้อง